VISI

Terwujudnya Madrasah yang “DINAMIS” (Dedikatif, Inovatif, Aktualitatif, Mandiri, dan Islami).

MISI

  1. Menyelenggarakan pendidikan untuk mencapai prestasi yang optimal dan mampu bersaing dengan MA/SMA lain ;
  2. Menyelenggarakan Pendidikan Menengah Universal (PMU) gratisbagi semua kalangan masyaraat dalam rangka melaksanakan program Wajib Belajar 12 Tahun ;
  3. Membina dan mengembangkan pendidikan Islam yang berhaluan Ahlussunah Waljam’ah ;
  4. Membina peserta didik menjadi calon pimpinan yang amanah di masa yang akan datang ;
  5. Membina peserta didik menjadi insan yang iman, takwa, disiplin, dan teladan ; dan,
  6. Menjadikan Madrasah Aliyah Ma’arif 1 Malangbong sebagai suatu lembaga pendidikan yang Dinamis, Inovatif, Islami dan siap menerima dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.